Asosiy
O`zgarishlar va Yangiliklar 2018 29 iyun
post img

 « 29»  iyun  2018  yil

«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» aksiyadorlik
jamiyati aksiyadorlari o`zgarishlar va yangiliklar

Batafsil o'qish
« 05» iyun 2017 yil Tanlov e’lon kilinadi
post img

 « 05»  iyun  2017  yil

«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» aksiyadorlik
jamiyati aksiyadorlari dikkatiga

Batafsil o'qish


Tadbirlar