Asosiy Korporativ boshqaruv → Jamiyatning ustavi

Jamiyatning ustavi

"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" AKSIYADORLIK JAMIYATI USTAVI 

Korxona ustavi (pdf)

Korxona ustavi (pdf)Tadbirlar