Asosiy Jamiyat haqida → Jamiyat strategik rejasi

Jamiyat strategik rejasi

"XOVRENKO NOMIDAGI SAMARQAND VINO KOMBINATI" AJ NING 2017-2021 YILLARGA MO'LJALLANGAN STRATEGIK REJASI

Strategik reja 2017-2021 (pdf)Tadbirlar