Asosiy Korporativ boshqaruv → Oshkor qilinishi kerak bo'lgan faktlar

Oshkor qilinishi kerak bo'lgan faktlar

Jamiyatning «Qimmatli qog’ozlar to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Qonunining 44-moddasiga muvofiq oshkor qilinishi kerak bo’lgan jamiyat faoliyatidagi muhim faktlar

 

 

    Emitentning nomi

 

«Xovrenko  nomidagi Samarqand vino kombinati»  aksiyadorlik jamiyati

 

Joylashgan yeri (pochta manzili)

 

Samarqand shahri, M.Qoshgari ko’chasi, 58-uy

 

Xabar raqami -

03

 

Muhim faktning nomi:

Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

 

umumiy yig’ilish turi (yillik, navbatdan tashqari)

Yillik

 

umumiy yig’ilish o’tkazish shakli

Ochiq

 

umumiy yig’ilish o’tkazish sanasi

25.06.2016 yil

 

umumiy yig’ilish bayonnomasi tuzilgan sana

05.07.2016 yil

 

umumiy yig’ilish o’tkazilish joyi

Samarqand shahri, M.Qoshgari ko’chasi, 58-uy

 

umumiy yig’ilish kvorumi

85,5

 

ovoz berishga qo’yilgan masalalar

ovoz berish yakunlari  (%, ovozlar soni)

 

rozi

qarshi

betaraf

 

1. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ aksiyadorlarining 2015 yil yakunlari buyicha yillik umumiy yigilishining reglamentini tasdiklash

1312050

0

0

 

2. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha faoliyati xamda moliya xujalik faoliyati yuzasidan ijroiya organi raxbarining xisobotini tasdiklash; 

1312050

0

0

 

3. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha jamiyat tashki auditorining xisobotini eshtish;  

1312050

0

0

 

4. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha jamiyat taftish komissiyasining xisobotini eshtish;  

1312050

0

0

 

5. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha yillik xisobotini, shu jumladan balans, moliyaviy natijalar, foyda va zararlar tugrisidagi xisobotlarni tasdiklash;

1312050

0

0

 

6. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha olingan sof foydasini taksimlash;  

1312050

0

0

 

7. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha joylashtirilgan aksiyalarning xar bir tur buicha dividendlar tulash, divedendning mikdori, uni tulash shakli va tartibini tasdiklash;  

1312050

0

0

 

8. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashining uz vakolat doirasida kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilish yuzasidan jamiyat kuzatuv kengashining xisobotlarni eshitish;  

1312050

0

0

 

9. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasining uz vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan jamiyat taftish komissiyasining xulosalarni eshitish;  

1312050

0

0

 

10. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yil uchun biznes rejasini tasdiklash;  

     1312050

 

 

 

11. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashi a’zolarini keyingi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;  

X

X

 

X

 

12. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasi a’zolarini keyigi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;  

1312050

0

0

 

13. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning boshkaruv raisini keyingi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;  

1312050

0

0

 

14. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda auditorlik tekshiruvini utkazish, 2016 yil uchun auditorlik tashkilotini va uning xizmatlariga tulanadigan xakning eng kup mikdorini belgilash;  

1312050

 0

0

 

15. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning yangi taxrirdagi ustavini tasdiklash;

1312050

0

0

 

16. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuydagi ichki Nizomlarni tasdiklash;   

-«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJAksiyadorlarning umumiy yigilishi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “Kuzatuv kengashi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “Ijroiya organi- Boshkaruv tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “Taftish komissiyasi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ «Axborot siyosati tugrisida»”gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ «Dividend siyosati tugrisida»”gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ «Ichki nazorat tugrisida»;gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ «Manfaatlar karama karshiligi tugrisida»”gi Nizom;

1312050

0

0

 

17.«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ bokaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining (31.12.2015 yildagi 9-sonli bayonnomasi) karori bilan tasdiklangan “Korporativ boshkaruv kodeksi”ning tavsiyalariga rioya kilish va jamiyatda joriy etish;  

1312050

0

0

 

18. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ tomonidan «Korporativ boshkaruv kodeksi» tavsiyalarini uz faoliyatiga kabul kilganligi tugrisida xabar berish shaklini tasdiklash;  

1312050

0

0

 

19. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ faoliyatining asosiy yunalishlari va maksadidan kelib chikkan xolda jamiyatni urta muddatga va uzok muddatga rivojlantirishning anik muddatlari belgilangan strategiyasini tasdiklash;

1312050

0

0

 

20. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yilda affillangan shaxslari bilan jamiyat tomonidan kundalik xujalik faoliyati jarayonida tuzilgan bitimlarni ma’kullash

1312050

0

0

 

Kumulyativ ovoz berishga qo’yilgan masalalar (kuzatuv kengashiga a’zolar saylanayotganda nomzodning familiyasi, ismi, otasining ismi, ish joyi, nomzod aksiyador bo’lgan xolda esa, unga tegishli aksiyalar soni va turi ko’rsatiladi)

Kumulyativ ovoz berishda ovozlar soni

 

1.«Uzvinosanoat-xolding»  xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi  Xakberdiyev Alisher Rejabboyevich,

1376794

 

2.«Uzvinosanoat-xolding»  xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi urinbosari Niyazova  Deriya Orinbosar –kizi  

 1376756

 

3.«Uzvinosanoat-xolding» xolding kompaniyasi bulimii boshligi urinbosari Sadыkov Shaismail Yusupovich

1357756

 

4.«Uzvinosanoat-xolding» xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi urinbosari Akbarov Muxtor Shambekovich,

 1375756

 

5.Davlat rakobat kumitasi Samarkand viloyat xududiy boshkarmasi boshligi  urinbosari Norboyev Alisher Normuxammedovich

 1086741

 

6. Davlat aktivlarini boshqarish markazi mutaxassisi Sattarov Tulkin Abdixalilovich

  3389

 

7.  Davlat rakobat kumitasi bosh mutaxassisi Kaxxarov Azizjon Axror ugli,      

 

 1084928

 

 

8. Aksiyador Negmatov  Said Subxonovich

 

 1504230

Umumiy yig’ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to’liq bayoni:

 

1. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ aksiyadorlarining 2015 yil yakunlari buyicha yillik umumiy yigilishining reglamenti tasdiklansin.

 

2. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha faoliyati xamda moliya xujalik faoliyati yuzasidan ijroiya organi raxbarining xisoboti tasdiklansin;

 

3. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha jamiyat tashki auditorining xisoboti ma’kullansin.;

 

4. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha jamiyat taftish komissiyasining xisoboti ma’kullansin.:

 

5. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yil yakuni buyicha yillik xisobotini, shu jumladan balans, moliyaviy natijalar, foyda va zararlar tugrisidagi xisobotlar tasdiklansin.;

 

6. Jamiyatning 2015 yil yakuni bo’yicha olingan 616.954,4 ming so’m miqdoridagi sof foydasi quyidagi tartibda taqsimlansin:

·         50 foizini, ya’ni 308.477,2 ming so’mi  ishlab chikarish rivojlantirilishi orkali  jamiyat ustav fondini ko’paytirilishiga;

·         50 foizini,  ya’ni  308.477,2 ming so’mi dividend to’lashga;

 

7. Jamiyatning 2015 yil yakuni bo’yicha olingan   sof foydasi  xisobidan   har bir dona oddiy aksiya uchun -  201 so’m 18 tiyin  miqdorida dividend aksiyadorlarning yillik umumiy yig’ilishi o’tkazilgan kundan e’tiboran oltmish kun ichida quyidagi tartibda to’lab berilsin:

·          jismoniy shaxs bo’lgan aksiyadorlarga -  plastik   kartochkalariga pul o’tkazish yo’li bilan;

·         yuridik shaxs bo’lgan aksiyadorlarga - pul o’tkazish yo’li bilan.

 

8. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashining uz vakolat doirasida kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilish yuzasidan jamiyat kuzatuv kengashining xisoboti ma’kullansin.;

 

9. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasining uz vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun xujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan jamiyat taftish komissiyasining xulosasi ma’kullansin.;

 

10. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yil uchun biznes  rejasi   1,9 mlrd. so’m sof foyda kursatgichi bilan tasdiqlansin.;

 

11. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashi kuydagi 7-ta a’zolari keyingi yillik umumiy yigilish kuniga kadar    saylansin;

1.«Uzvinosanoat-xolding»  xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi  Xakberdiyev Alisher Rejabboyevich,      

2.«Uzvinosanoat-xolding»  xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi urinbosari Niyazova  Deriya Orinbosar –kizi  

3.«Uzvinosanoat-xolding» xolding kompaniyasi bulimii boshligi urinbosari Sadыkov Shaismail Yusupovich 

4.«Uzvinosanoat-xolding» xolding kompaniyasi   boshkarma boshligi urinbosari Akbarov Muxtor Shambekovich,      

5..Davlat rakobat kumitasi Samarkand viloyat xududiy boshkarmasi boshligi  urinbosari  Norboyev Alisher Normuxammedovich

6.  Davlat rakobat kumitasi bosh mutaxassisi Kaxxarov Azizjon Axror ugli, ,      

7. Aksiyador Negmatov  Said Subxonovich

 

12. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasi kuydagi 3-ta  a’zolari  keyigi yillik umumiy yigilish kuniga kadar    saylansin; 

 1.«Uzvinosanoat-xolding»   xolding kompaniyasi  IM MChJ «Sharobsoz» bosh xisobchisi Alimova  Dilfuza Mirsamatovna       

 2. «Uzvinosanoat-xolding»  xolding kompaniyasi ichki audit xizmati boshligi  urinbosari Bozorov Xomid Kuziyevich,      

 3.Davlat rakobat kumitasi yetakchi mutaxassisi Maxsudov Jurabek Aminjanovich,

 

13.  «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning boshkaruv raisi bilan shartnomani imzolash masalasi aksiyadorlarning navbatdan tashkari  umumiy  yigilishida kurib chikish uchun koldirilsin.

 

14. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda auditorlik tekshiruvini utkazish, 2016 yil uchun «OSIYO-AUDIT» MChJ auditorlik tashkilotini va uning xizmatlariga tulanadigan xakning eng kup mikdorini   9,0 mln.sumda  belgilash;

 

15. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning yangi taxrirdagi ustavi  tasdiklansin.

 

16. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning kuydagi ichki Nizomlari tasdiklansin;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning “Aksiyadorlarning umumiy yigilishi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning “Kuzatuv kengashi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning “Ijroiya organi- Boshkaruv tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning “Taftish komissiyasi tugrisida”gi Nizom (yangi taxrir);

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning  «Axborot siyosati tugrisida»”gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning «Dividend siyosati tugrisida»”gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning  «Ichki nazorat tugrisida»;gi Nizom;

- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning  «Manfaatlar karama karshiligi tugrisida»”gi Nizom;

 

17.«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatining samaradorligini oshirish va korporativ bokaruv tizimini takomillashtirish komissiyasining (31.12.2015 yildagi 9-sonli bayonnomasi) karori bilan tasdiklangan “Korporativ boshkaruv kodeksi”ning tavsiyalariga rioya kilish  majburiyati olinsin.;

 

18. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ tomonidan «Korporativ boshkaruv kodeksi» tavsiyalarini uz faoliyatiga kabul kilganligi tugrisida xabar berish shaklini1-sonli ilovaga muvofik tasdiklansin.;

 

19. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ faoliyatining asosiy yunalishlari va maksadidan kelib chikkan xolda jamiyatni urta muddatga va uzok muddatga rivojlantirishning anik muddatlari belgilangan strategiyasi tasdiklansin.;

 

20. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2015 yilda affillangan shaxslari bilan jamiyat tomonidan kundalik xujalik faoliyati jarayonida tuzilgan bitimlar ma’kullansin.

 

 

Ijroiya organi rahbari

  

 M.Sh.Negmatov

(F.I.O.)       

   

____________

(imzo, muhr)     

 

                 

 

 

 

 

 

 

 Tadbirlar