Asosiy Korporativ boshqaruv → DIVIDENDLAR HISOBLANISHI.

DIVIDENDLAR HISOBLANISHI.

«Xovrenko nomidagi samarkand vino kombinati»
                                                                                          aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarini
2017 yil  24 iyun iyun kuni utkazilgan umumiy yigilishi
 karori bilan tasdiklangan

 


«Xovrenko nomidagi  Samarkand vino kombinati»   aksiyadorlik jamiyati  2016 yil xujalik moliyaviy faoliyati natijasida olgan daromadni taksimlanishi va aksiyalarga
DIVIDENDLAR HISOBLANISHI.


1.Taksimlanadigan   sof    foyda    mikdori  -    1.951.366.309 sum
 
2. Sof foydani taksimlanishi tartibi

50 foizi –  kapitalizatsiyaga               -  975.683.154.5 sum
50 foizi  - dividendlar tuloviga      -  975.683.154,5 sum


3.  Jamiyat aksiyalariga tulanadigan dividend  va
-bir dona aksiyaga tulanadigan   sof foyda mikdori:

975.683.154  sum  :  1.533.320 dona aksiya =  636 sum 32 tiyin  hisoblandi   


4.Aksionerlarga tulanadigan dividendlarni taksimlanishi.

«Uzvinosanoat-xolding» kompaniyasi                   782.000 dona   -51,00%-  497.603.212  sum
 Davlat aktivlarini boshkarish Markazi             309.430 dona   -20,18% - 196.896.498  sum
 j/x «Muminobod»                                                       6.300 dona   -  0,41% -      4.008.816  sum
jismoniy shaxslar                                                  435.590 dona  - 28,41%-  277.174.628  sum
 
Jami:                                                                      1.533.320 dona  - 100% -   975.683.154  sum

 

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ boshkaruvi
raisi  v.v.b                                                                                       Sh.B.Mirsaidov

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ  bosh hisobchisi                                       M.S.Suyarov

 

 

 

 

 

 

«Xovrenko nomidagi samarkand vino kombinati»
 LOYIXA     P variant                                              Aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarini
2017 yil  24 iyun iyun kuni utkazilgan umumiy yigilishi
 karori bilan tasdiklangan

 


«Xovrenko nomidagi  Samarkand vino kombinati»   aksiyadorlik jamiyati  2016 yil xujalik moliyaviy faoliyati natijasida olgan daromadni taksimlanishi va aksiyalarga
dividendlar hisoblanishi.


1.Taksimlanadigan   sof    foyda    mikdori  -    1.951.366.309 sum
 
2. Sof foydani taksimlanishi tartibi

46,5 foizi –  kapitalizatsiyaga            -   907.385.333 sum
50 foizi  - dividendlar tuloviga      -  975.683.154,5 sum
3,5 foizi –fondlarga                           -    68.297.821,5 sum

3.  Jamiyat aksiyalariga tulanadigan dividend  va
-bir dona aksiyaga tulanadigan   sof foyda mikdori:

975.683.154  sum  :  1.533.320 dona aksiya =  636 sum 32 tiyin  hisoblandi   


4.Aksionerlarga tulanadigan dividendlarni taksimlanishi.

«Uzvinosanoat-xolding» kompaniyasi                   782.000 dona   -51,00%-  497.603.212  sum
 Davlat aktivlarini boshkarish Markazi             309.430 dona   -20,18% - 196.896.498  sum
 j/x «Muminobod»                                                       6.300 dona   -  0,41% -      4.008.816  sum
jismoniy shaxslar                                                  435.590 dona  - 28,41%-  277.174.628  sum
 
Jami:                                                                      1.533.320 dona  - 100% -   975.683.154  sum

 

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ boshkaruvi
raisi  v.v.b                                                                                       Sh.B.Mirsaidov

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ  bosh hisobchisi                                       M.S.Suyarov

 

 

 

 

 

 

«Xovrenko nomidagi samarkand vino kombinati»
 LOYIXA 111 variant                                                 Aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarini
2017 yil  24 iyun iyun kuni utkazilgan umumiy yigilishi
 karori bilan tasdiklangan

 


«Xovrenko nomidagi  Samarkand vino kombinati»   aksiyadorlik jamiyati  2016 yil xujalik moliyaviy faoliyati natijasida olgan daromadni taksimlanishi va aksiyalarga
dividendlar hisoblanishi.


1.Taksimlanadigan   sof    foyda    mikdori  -    1.951.366.309 sum
 
2. Sof foydani taksimlanishi tartibi

60 foizi –  kapitalizatsiyaga               -1.170.819.785,4 sum
40 foizi  - dividendlar tuloviga      -   780.546.523,6 sum


3.  Jamiyat aksiyalariga tulanadigan dividend  va
-bir dona aksiyaga tulanadigan   sof foyda mikdori:

 780.546.523,6   sum  :  1.533.320 dona aksiya =  509 sum 05 tiyin  hisoblandi   


4.Aksionerlarga tulanadigan dividendlarni taksimlanishi.

«Uzvinosanoat-xolding» kompaniyasi                   782.000 dona   -51,00%- 398.077.100 sum
 Davlat aktivlarini boshkarish Markazi             309.430 dona   -20,18% -157.515.341 sum
 j/x «Muminobod»                                                       6.300 dona   -  0,41% -     3.207.015 sum
jismoniy shaxslar                                                  435.590 dona  - 28,41%-  221.737.089 sum
 
Jami:                                                                      1.533.320 dona  - 100% -   780.546.523,6   sum

 

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ boshkaruvi
raisi  v.v.b                                                                                       Sh.B.Mirsaidov

«Xovrenko nomidagi Samarkand
vino kombinati» AJ  bosh hisobchisi                                       M.S.Suyarov

 Tadbirlar