Asosiy E'lonlar → « 05» iyun 2017 yil Tanlov e’lon kilinadi

« 05» iyun 2017 yil Tanlov e’lon kilinadi

 « 05»  iyun  2017  yil
E ’ L O N 

«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» aksiyadorlik
jamiyati aksiyadorlari dikkatiga


«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» aksiyadorlik jamiyati Kuzatuv kengashinining 2017 yil  02 iyun kunidagi yigilishi karoriga binoan jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yigilishi 2017 yil 24 iyun kuni Samarkand shaxri M.Koshgariy kuchasi 58 manzilda utkazilishini, yigilish soat 12-00 da boshlanishini, aksiyadorlarni ruyxatga olish soat 9-00da boshlanishini ma’lum kiladi.

Aksiyadorlarning yillik navbatdagi hisobot umumiy yigilishini kun  tartibi

1. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning sanok komissiyasini yangi tarkibini saylash.
2. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ aksiyadorlarining 2016 yil yakunlari buyicha yillik umumiy yigilishining reglamentini tasdiklash;
3. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ  boshkaruv organining 2016 yilda  Biznes-reja kursatgichlar  parametrlarining to'g'risidagi hisoboti.
 4. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning   2016 yil yakuni buyicha jamiyat tashki auditorlik tashkiloti tomonidan berilgan xulosani tasdiklash.
5. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning  taftish komissiyasining  2016 yil yakunlari to'g'risidagi hisobot.
6. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJningg 2016 yil yakunlari buyicha Korporativ boshkaruv tizimini baxolash natijalari buyicha mustakil tashkilot  xulosasini ma’kullash.
7.»Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ ning 2016 yil yakuni buyicha xalkaro standartlarga muvofik auditorlik tashkiloti tomonidan berilgan xulosani tasdiklash.
8. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yil yakuni buyicha yillik hisobotini, shu jumladan balans, moliyaviy natijalar, foyda va zararlar to'g'risidagi hisobotlarni tasdiklash;
9. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yil yakuni buyicha olingan sof foydasini taksimlash;
10.«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yil yakuni buyicha joylashtirilgan aksiyalarning har bir tur buyicha dividendlar tulash, divedendning mikdori, uni tulash shakli va tartibini tasdiklash;
11. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashining uz vakolat doirasida kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilish yuzasidan jamiyat kuzatuv kengashining hisobotlarni eshitish;
12. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasining uz vakolat doirasiga kiradigan masalalar yuzasidan, shu jumladan, jamiyatni boshkarishga doir konun hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishi yuzasidan jamiyat taftish komissiyasining xulosalarni eshitish;
13. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2017 yil uchun biznes rejasini tasdiklash;
14.«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ  faoliyatining asosiy yunalishlari va maksadidan kelib chikgan xolda jamiyatni urta muddatga va uzok muddatga rivojlantirish strategiyasini kurib chikish
15. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuzatuv kengashi a’zolarini keyingi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;
16. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat taftish komissiyasi a’zolarini keyigi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;
17. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning boshkaruv raisini keyingi yillik umumiy yigilish kuniga kadar saylash;
18. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda  2017 yil yakuni buyicha milliy va xalkaro standartlar asosida utkaziladigan tashki auditga tulanadigan eng yukori haq mikdorini  belgilash.
19. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJda  2017 yil yakuni buyicha  tender e’lon kilinib, Korporativ boshkaruv kodeksi tizimini baxolash buyicha auditor tashkilotiga baxolatishni Kuzatuv kengashiga berish.
20. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ kuydagi ichki Nizomlarni tasdiklash;
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ   aksiya egasi ( ishtirokchisi) bulgan korxonalarning boshkaruv organlarida jamiyat vakillarining jamiyat nomidan ovoz berish tartibi to'g'risida” gi Nizom   
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ  kuzatuv kengashining kumitalari to'g'risida”gi Nizom   
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “ Xomiylik kilish va begaraz yordam kursatish tartibi to'g'risida”gi Nizom  
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “ Kuzatuv kengashi majlislarini surov usulida hamda vidio-konferens-aloka rejimida utkazishning tartib va xolatlari to'g'risida”gi Nizom  
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “ Boshkaruv va nazorat organlari ma’ruzalarining shakli va mazmuniga nisbatan kuyiladigan talablar to'g'risida”gi Nizom  
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ “Axborotni konfeditsial va tijorat siri toifasiga kiritishning mezonlari to'g'risida”gi Nizom  
- «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJ jamiyat boshkaruvi raisi va a’zolarini, kuzatuv kengashi raisi,  a’zolari va kotibini, taftish komissiyasi a’zolarini, ichki audit xizmati xodimlarini va  mexnat  jamoa a’zolarini moddiy ragbatlantirish mexanizmini takomillashtirish  to'g'risida»”gi  Nizom
21.  «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning tashkiliy tuzilmasiga kiritilgan uzgartirishlarni tasdiklash.
22. «Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati» AJning 2016 yilda affillangan shaxslari bilan jamiyat tomonidan kundalik xujalik faoliyati jarayonida tuzilgan bitimlarni ma’kullash
   
Jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yigilishiga  shaxsni tasdiklovchi hujjat, vakillar esa notarial tartibda tasdiklangan ishonchnoma bilan kelishlari shart.

Jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yigilishi  buyicha  tayyorlangan hujjatlar bilan tanishish uchun  kuydagi manzil buyicha murojaat kilishingiz mumkin: Samarkand shaxri M.Koshgariy kuchasi 58, telefon: 233-07-07

Jamiyat Kuzatuv kengashining 2017 yil 02 iyun kuni utkazilgan yigilishida kimmatli kogozlar egalarining ruyxatini tuzish to'g'risida karor kabul kilindi.

- aksiyadorlarga navbatdagi yillik umumiy yigilishi utkazilishi haqida xabar berish uchun aksiyadorlar reestri  yopiladigan sana: 2017 yil   02 iyun kuni
- aksiyadorlarni navbatdagi yillik umumiy yigilishida katnashish uchun aksiyadorlar reestri yopiladigan sana: 2017 yil  20 iyun kuni

 

«Xovrenko nomidagi Samarkand vino kombinati»  aksiyadorlik  jamiyatining 2017 yil   01 yanvar xolatiga kura buxgalteriya balansi     

(ming sum)   

Kursatgichlar nomi

schyot

aktiv

Kursatgichlar nomi

schyot

passiv

Asosiy vositalar

012

4858,150

Ustav kapitali

410

1639672

Nomaterial aktivlar

022

47442

Zaxira kapitali

430

1125411

Uzok muddatli investitsiyalar

030

803547

Taksimlanmagan foyda

450

2410525

Kapital kuyilmalar

100

0

Maksadli tushumlar

460

424829

Uzok muddatli debitorlik qarzlari

110

0

Uzok muddatli

majburiyatlar

490

2553762

Tovar-moddiy zaxiralari

140

10464898

Uzok muddatli kechiktirilgan daromadlar

530

0

Kelgusi davr harajatlari

190

0

kreditorlar

601

7828342

debitorlar

210

1601603

Kiska muddatli bank krediti

730

1450000

Pul mablaglari

320

67322

Kiska muddatli zaym

740

400000

Balans

400

17842956

 

780

17842956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamiyatning 2016 yil yakuni buyicha moliyaviy natijalari to'g'risida hisoboti

 

 

 

Kursatgichlar nomi

Utgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

 

daromad

harajat

daromad

Harajat

Sof tushum

30036069

 

38097837

 

Sotilgan mahsulot tannarxi

 

25257170

 

30102005

Davr harajatlari

 

3625655

 

4690118

Asosiy faoliyatning boshka daromadlari

366725

 

192848

 

Asosiy faoliyatning foydasi

13844

 

31664

 

Moliyaviy faoliyat buyicha daromad  va harajat

 

782982

 

1116225

Umumxujadik faoliyat foydasi

750831

 

2414001

 

Solik va yigimlar

 

133877

 

417755

Hisobot davri sof foydasi

616954

 

1996246

 

 

 

 

Jamiyatning 2016  yil yakuni buyicha auditorlik tekshiruvini    « Osiyo-audit» auditorlik tashkiloti amalga oshirgan.    (litsenziya № 00124,  2008 yil 29 fevralda Moliya vazirligi tomonidan berilgan).

 


«Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati»
  aksiyadorlik jamiyati
aksiyadorlari diqqatiga!

 «Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati»   aksiyadorlik jamiyati Sizga ma’lum kiladiki, 2015 yil 25 iyul kuni soat 11-00 da jamiyat ma’muriyat binosida aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bo‘lib o‘tadi.
Aksiyadorlarni ro‘yxatga olish soat 10-00 dan boshlanadi.
Manzil: Samarqand shahri, M.Qoshgari ko‘chasi, 58-uy. Ye-mail: oao.vinzavodxovrenko@mail.ru.
Veb.sayt: xovrenko.uz

                    Yig‘ilish kun tartibi:

 1.  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining  2015 yil 24 apreldagi «Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshkaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi  4720- sonli Farmon ijrosini ta’minlash uchun

-  Jamiyatning   Ustaviga kiritiladigan uzgartirish matnini  tasdiqlash.
- Jamiyatning  «Ijro etuvchi organi to‘g‘risida»gi       Nizomga kiritiladigan uzgartirish matnini  tasdiqlash.
 - E’lon kilingan aksiyalarni eng kup mikdorini belgilash
 

Yig‘ilishga qatnashish huquqiga ega bo‘lgan aksiyadorlar ro‘yxati 2015 yil 21 iyul holatida shakllantirilgan aksiyadorlarning reestriga asosan tuziladi.
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishiga qatnashish va ovoz berish huquqiga ega aksiyadorlar shaxsini tasdiqlovchi hujjat, aksiyadorlar vakillari esa qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ishonchnoma bilan kelishlari shart.  
Aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yigilishiga taalluqli bo‘lgan qo‘shimcha ma’lumot va materiallar bilan «Xovrenko nomidagi Samarqand vino kombinati»  aksiyadorlik jamiyatida tanishishingiz mumkin.
Ma’lumot uchun telefon: 8 (366) 233-07-07.

                                                                                  Jamiyat Kuzatuv kengashi.Tadbirlar